Budynek C

Została rozpoczeta procedura oddania budynku do użytkowania.
Czekamy na niezbędne dokumenty i ich prawomocność.