Nagroda dla naszego budynku

BUDOWA ROKU PODKARPACIA

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Rzeszowie
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Rzeszowie
Polskie Zrzeszenie Inżynierów I Techników Sanitarnych Oddział Podkarpacki
Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Rzeszowsko-Lubelski