Zakończenie inwestycji

Apartamenty zostały przekazane mieszkańcom i utworzono wspólnoty mieszkaniowe.